Tým

005

Jan Mauric

Advokát

Managing Partner

Před založením advokátní kanceláře Mauric & Partner absolvoval Jan Mauric dlouholetou praxi v mezinárodních advokátních kancelářích, kde se specializoval na obchodní právo, právo společností a právo duševního vlastnictví, zejména se zaměřením na mezinárodní právo soukromé a spornou agendu. V posledních letech se Jan Mauric zaměřuje také na rodinné právo, zejména s mezinárodním prvkem. V roce 2019 se advokátní kancelář Mauric & Partner spojila s advokátní kanceláří JANÁK ZEITHAML & spol. do advokátní kanceláře MAURIC JANÁK ZEITHAML s.r.o. Jan Mauric hovoří anglicky a je soudním tlumočníkem německého jazyka.

AJA

Antonín Janák

Advokát

Managing Partner

Antonín Janák je v advokacii činný nepřetržitě od roku 1976, přičemž v roce 1980 obhájil titul doktora práv (JUDr.). V roce 1990 založil Antonín Janák vlastní advokátní kancelář. V roce 2019 se advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & spol. spojila s advokátní kanceláří Mauric & Partner do advokátní kanceláře MAURIC JANÁK ZEITHAML s.r.o. Antonín Janák se dlouhodobě věnuje celému spektru práva s bližším zaměřením na autorské právo, majetková práva a obchodní a občanské právo. Antonín Janák je schopen poskytovat právní služby v češtině, slovenštině, angličtině a ruštině.

011-2

Vladimír Zeithaml

Advokát

Partner

Vladimír Zeithaml zahájil svoji činnost jako advokát v roce 1979 se všeobecným zaměřením. Od konce 80. let se Vladimír Zeithaml zaměřuje na problematiku majetkového práva, práva nemovitostí a dále také na sporovou agendu, arbitrážní řízení a trestní právo. Vladimír Zeithaml úzce spolupracoval s řadou významných mezinárodních advokátních kanceláří. V posledních letech se Vladimír Zeithaml zaměřuje také na obchodní právo a mediaci. Vladimír Zeithaml je schopen poskytovat právní služby také v angličtině a ruštině.

012

Anna Janáková

Advokát

Partner

Anna Janáková absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 1975. Do roku 1989 pracovala jako právník v oblasti výstavby a investic. Specializuje se na právo nemovitostí, smluvní právo, restituce, problematiku zakládání obchodních společností, insolvenční právo, majetkové právo, smluvní agendu, pozemkové a katastrální právo, problematiku obchodních společností a správy majetku. Anna Janáková působí převážně v pobočce naší advokátní kanceláře v Příbrami.

BKL

Bohuslav Klein

Advokát

Partner

Bohuslav Klein působil do roku 1990 jako ředitel právního odboru Československé obchodní a průmyslové komory, přičemž následně se věnoval advokacii jako společník advokátní kanceláře (naposledy KLEIN ŠUBRT DOŠKOVÁ advokátní kancelář, v.o.s.). Bohuslav Klein byl dlouholetým předsedou Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a v současné době je jeho čestným předsedou, přičemž rozhodoval stovky arbitrážních sporů ve 12 jurisdikcích. Bohuslav Klein hovoří anglicky, německy, francouzsky a rusky.

009

David Fechtner

Advokát

Partner

Před nástupem do naší advokátní kanceláře absolvoval David Fechtner dlouholetou praxi v mezinárodních advokátních kancelářích, kde se věnoval právnímu poradenství nadnárodních koncernů a záležitostem s mezinárodním přesahem. David Fechtner se specializuje na obchodní právo, právo obchodních společností, insolvenční právo a právo veřejných zakázek. David Fechtner hovoří německy na úrovni rodilého mluvčího a také plynně anglicky.

008

František Šaur

Advokát

Partner

František Šaur vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Poté působil jako právník na Ministerstvu obrany. Do naší advokátní kanceláře nastoupil František Šaur v roce 2011 jako advokátní koncipient a v roce 2014 se stal advokátem. František Šaur poskytuje právní služby ve všech hlavních oblastech práva s důrazem na občanské a obchodní právo, zastupování klientů v soudních a správních řízeních a na obhajobu ve věcech trestních.

MPR

Martin Prosser

Advokát

Senior Associate

Martin Prosser absolvoval dlouholetou praxi ve významných českých advokátních kancelářích, kde se specializoval na obchodní právo, smluvní právo a spornou agendu. V posledních letech se Martin Prosser zaměřuje také na trestní právo. Martin Prosser poskytuje právní služby také v anglickém jazyce.

PBA

Pavel Batěk

Advokát

Counsel

Pavel Batěk působí v advokacii od roku 2001, přičemž ve své praxi se zaměřuje zejména na oblast občanského, obchodního a insolvenčního práva, včetně právního zastoupení před soudy. Pavel Batěk poskytuje právní služby taktéž v oblasti trestního práva. Pavel Batěk poskytuje právní služby také v anglickém jazyce.

006

Jan Halámka

Advokát

Associate

Jan Halámka absolvoval v průběhu studia právnické fakulty roční studium na Universität Passau v Německu. Po promoci pokračoval v postgraduálním studiu na právnické fakultě na Ludwig-Maximilians Universität v Mnichově. Před nástupem do naší advokátní kanceláře spolupracoval s pražskými advokátními kancelářemi specializujícími se na právo obchodních společností, právo nemovitostí, právo duševního vlastnictví a spornou soudní agendu. Jan Halámka hovoří německy a anglicky a zaměřuje se především na právo občanské, obchodní, spornou agendu, ale i na trestní právo.

LKR

Lucie Krejčí

Advokátní koncipient

Junior Associate

Před absolvováním Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně získala Lucie Krejčí zkušenosti v oblasti exekučního řízení a správního práva trestního. Následně se v rámci své praxe podílela jako advokátní koncipient na obhajobě klientů ve správních řízeních a před správními soudy. Během své praxe v advokacii prohloubila Lucie Krejčí své znalosti zejména v oblasti práva občanského, pracovního, rodinného a trestního. V současné době vykonává Lucie Krejčí generální praxi.

KKU

Kryštof Kulan

Advokátní koncipient

Junior Associate

Před absolvováním Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, získal Kryštof Kulan zkušenosti v několika renomovaných českých advokátních kancelářích. Před nástupem do naší kanceláře své schopnosti uplatnil v kanceláři, kde se věnoval zejména sporné agendě, včetně exekucí a insolvencím. Kryštof Kulan poskytuje právní služby také v anglickém a španělském jazyce, a kromě generální praxe se zaměřuje také na zdravotnické a daňové právo.

IMA

Ivana Mauricová

Advokátní koncipient

Junior Associate

Ivana Mauricová vystudovala původně Matematicko – fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Následně absolvovala také studium na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, kdy po promoci nastoupila do naší advokátní kanceláře na pozici advokátní koncipientky. Ivana Mauricová se věnuje generální praxi. Ivana Mauricová je schopna poskytovat právní služby také v anglickém jazyce.

ÁSO_II

Angel Solanes

Business Development

Legal Support pro Španělsko

Po ukončení středoškolských studií v Čechách, absolvoval Angel Solanes vysokoškolský obor Právo a vysokoškolský obor Management na právnické a na ekonomické fakultě Univerzity v Alicante, ve Španělsku. Během studia absolvoval roční studijní pobyty v Berlíně a v Brazílii, kde získal zkušenosti zejména v oblasti projekt managementu. Po úspěšném dokončení studií získal Angel Solanes praxi v přední české reklamní společnosti a momentálně se v MJZ Legal věnuje rozvoji naší činnosti na španělském trhu. Angel Solanes mluví česky a španělsky na úrovni rodilého mluvčího dále pak mluví plynule anglicky a německy.

DVO

David Votýpka

Project Manager

 

David Votýpka vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a dlouhá léta zastával vysoké manažerské funkce v mezinárodním obchodu v oblasti domácích a komerčních elektronických spotřebičů. David Votýpka hovoří také plynně německy a anglicky.

015-2

Martina Jíchová

Asistentka

Martina Jíchová působí v naší advokátní kanceláři jako asistentka advokáta.

20190619_095105

Jana Peterková

Asistentka

Jana Peterková působí v naší advokátní kanceláři jako asistentka advokáta.

Lucie Cvrková

Účetní

Lucie Cvrková působí v naší advokátní kanceláři jako účetní.

MAURIC JANÁK ZEITHAML s.r.o. advokátní kancelář

Sídlo: náměstí T.G.Masaryka 142, CZ-261 01 Příbram I / Pobočka: Matoušova 515/12, CZ-150 00 Praha 5 | IČO: 03389391 | DIČ: CZ03389391
Tel.: +420 318 628 902, +420 222 310 101 | E-mail: office@mjzlegal.cz | Internet: www.mjzlegal.cz

logo-mez-sdruz

Člen mezinárodního sdružení advokátních kanceláří Euro-American Lawyers Group

Austria | Belgium | China | Czech Republic | Denmark | Finland | France | Germany | Greece | Hungary | Ireland
Israel | Italy | Luxembourg | Mexico | Netherlands | Norway | Poland | Portugal | Spain | Sweden | Switzerland
Turkey | United Kingdom | United States of America

logo-mez-sdruz