Spolupráce

Euro-American Lawyers Group (EALG) je mezinárodní sdružení nezávislých advokátních kanceláří, které bylo založeno v roce 1985. EALG sdružuje advokátní kanceláře v 28 státech, které však mají kontakty na spolupracující advokáty po celém světě. Členství v EALG přináší našim klientům výhodu v přímém, rychlém a efektivním přístupu k právním službám v zahraničí, díky kterému jsme schopni poskytovat právní služby v mezinárodním měřítku kdekoli v zahraničí.

DTIHK / ČNOPK

Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) je největší bilaterální zahraniční hospodářskou komorou v České republice. Již od roku 1993 podporuje prostřednictvím širokého portfolia služeb české podniky při vstupu na německý trh a díky celosvětové síti 130 bilaterálních zahraničních hospodářských komor nabízí ČNOPK i mnoho praktických služeb při zahájení podnikání skoro kdekoliv ve světě.

AIPPI

Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI) je jednou z nejdůležitějších mezinárodních organizací věnujících se rozvoji a pokroku v oblasti průmyslového a duševního vlastnictví. AIPPI zahrnuje 64 národních a regionálních skupin z více jak 100 zemí světa a díky tomu jsme průběžně informováni o posledním celosvětovém vývoji v této právní oblasti, která se i díky internetu neustále rozvíjí.

Pajares & Asociados Abogados

Španělská advokátní kancelář s více než 60letou historií a generální praxí a se sítí spolupracujících advokátních kanceláří v mnoha dalších státech světa, zejména v Latinské Americe. Kromě poskytování právních služeb je tato kancelář schopna zprostředkovat i obchodní kontakty ve všech zemích své působnosti. Pro více informací navštivte prosím: https://www.pajaresyasociados.com/

MAURIC JANÁK ZEITHAML s.r.o. advokátní kancelář

Sídlo: náměstí T.G.Masaryka 142, CZ-261 01 Příbram I / Pobočka: Matoušova 515/12, CZ-150 00 Praha 5 | IČO: 03389391 | DIČ: CZ03389391
Tel.: +420 318 628 902, +420 222 310 101 | E-mail: office@mjzlegal.cz | Internet: www.mjzlegal.cz

logo-mez-sdruz

Člen mezinárodního sdružení advokátních kanceláří Euro-American Lawyers Group

Austria | Belgium | China | Czech Republic | Denmark | Finland | France | Germany | Greece | Hungary | Ireland
Israel | Italy | Luxembourg | Mexico | Netherlands | Norway | Poland | Portugal | Spain | Sweden | Switzerland
Turkey | United Kingdom | United States of America

logo-mez-sdruz