Zastupování v trestních věcech

Komplexní odborná právní pomoc ve všech fázích trestního řízení. Příprava a realizace obhajoby fyzických i právnických osob před orgány činnými v trestním řízení, zastupování klientů při dílčích úkonech, např. výsleších nebo podáních vysvětlení, uplatňování nároků poškozených v trestním řízení a jejich zastupování.

Publikační činnost

Aktuální informace ze zastupování v trestních věcech

Obtěžování nenávistnými zprávami nelze bagatelizovat

Podle Ústavního soudu je možné závažné nenávistné projevy, kterými je zasažena lidská důstojnost a soukromý život, postihnout i v rámci trestního práva, nikoli pouze v řízení o přestupku. Za jakých okolností a z jakých důvodů k tomuto závěru Ústavní soud dospěl, se dozvíte v tomto článku.

pokračovat ve čtení

Hledáte partnera, který je vždy na Vaší straně?

Rozumíme Vašim problémům a umíme je řešit.