Městský soud v Praze v našem nedávném sporu s katastrálním úřadem napravil nesprávnou praxi katastrálního úřadu ve vztahu ke vkladovému řízení a zároveň přišel s velmi originálním náhledem na problematiku zápisu na základě dodatku ke vkladové listině.

pokračovat ve čtení