Poradenství a zastupování klientů v územním i stavebním řízení, zpracování námitek proti návrhům územních plánů, zastupování při veřejných projednáváních, v řízeních o vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, v řízeních EIA a v řízeních o umístění stavby, jakož i v navazujících sporech o výstavbě.

Hledáte partnera, který je vždy na Vaší straně?

Rozumíme Vašim problémům a umíme je řešit.