Předmanželské smlouvy, úprava společného jmění manželů a jeho vypořádání, zastupování v rozvodových řízeních a v řízeních o úpravu výchovy a výživy nezletilých dětí a styku s nezletilými dětmi (péče o dítě), právo bydlení, příprava a posuzování platnosti závětí, zastupování v dědickém řízení, vyjednávání dědických dohod, uplatňování dědických práv před soudy.

Hledáte partnera, který je vždy na Vaší straně?

Rozumíme Vašim problémům a umíme je řešit.