Předmanželské smlouvy, úprava společného jmění manželů a jeho vypořádání, zastupování v rozvodových řízeních a v řízeních o úpravu výchovy a výživy nezletilých dětí a styku s nezletilými dětmi (péče o dítě), právo bydlení, příprava a posuzování platnosti závětí, zastupování v dědickém řízení, vyjednávání dědických dohod, uplatňování dědických práv před soudy.

Publikační činnost

Aktuální informace z rodinného práva

Co vše zahrnuje výživné na Vaše dítě?

Opakovaně se na nás obrací klienti s dotazem, zda mají nad rámec výživného, které platí k rukám pečujícího rodiče, hradit také tzv. mimořádné výdaje na děti. Na začátku školního roku se to týkalo zejména školních potřeb či zájmových kroužků. Můžeme sem však zařadit...

pokračovat ve čtení

Aktuální postoj Ústavního soudu v péči o nezletilé

Ústavní soud s ohledem na právo dítěte na oba rodiče a na rodičovskou odpovědnost obou rodičů konstatoval, že střídavou péči nelze vyloučit pouze s obecným odkazem na nižší věk dítěte. Je povinností obecných soudů přesvědčivě prokazovat a hodnotit všechny jimi posuzované překážky střídavé péče.

pokračovat ve čtení

Hledáte partnera, který je vždy na Vaší straně?

Rozumíme Vašim problémům a umíme je řešit.