Průmyslové vlastnictví

Návrhy komplexní ochrany průmyslového vlastnictví, přihlašování ochranných známek národních, evropských i mezinárodních, vynálezů, patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů, příprava licenčních a podlicenčních smluv, zastupování v řízeních na ochranu práv z průmyslového vlastnictví.

Hledáte partnera, který je vždy na Vaší straně?

Rozumíme Vašim problémům a umíme je řešit.