Policejní orgány často neumožňují nahlížet do policejních spisů osobám, které ve věci jako potenciální podezřelý podaly vysvětlení. Má taková osoba právo na nahlédnutí do spisu? A pokud ano, tak za jakých podmínek a jak má postupovat? Na tyto otázky odpovídá tento článek.

pokračovat ve čtení