Příprava a úprava pracovněprávních smluv a dohod včetně konkurenčních doložek a dohod o mlčenlivosti, příprava interních směrnic a posuzování motivačních systémů, poradenství při restrukturalizacích a hromadném propouštění zaměstnanců, odměňování statutárních orgánů, právní a daňové poradenství v otázkách přeshraničního zaměstnávání a vysílání zaměstnanců.

Publikační činnost

Aktuální informace z pracovního práva

Konsolidační balíček a daně z příjmů

Jednou z podstatných otázek tzv. „konsolidačního balíčku“ jsou daně z příjmů. Pokud tento balíček změn projde v navrhovaném znění, dotkne se v podstatě každého z nás, a hlavně našich klientů. V článku níže se zaměříme na některé častěji přehlížené změny, které novela...

pokračovat ve čtení

Zaměstnavatelé to mají opět trochu těžší

Dne 01.10.2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela zákoníku práce upravující především podmínky pro zaměstnance pracující na DPP a DPČ. Novela se věnuje také otázce práce z domova a zavádí další povinnosti zaměstnavatelů v souvislosti s žádostmi zaměstnanců – rodičů...

pokračovat ve čtení

Sleva na odvodech sociálního pojištění za zaměstnance v roce 2023

Mnohé z plánovaných změn pracovního práva pro rok 2023 jsou na začátku legislativního procesu a jejich konečnou podobu tak nelze předjímat. Jinak je tomu v případě novely zákona „o sociálním zabezpečení“ účinné od letošního února, která umožňuje zaměstnavatelům uplatnit novou slevu na odvodu sociálního pojištění za své zaměstnance.

pokračovat ve čtení

Hledáte partnera, který je vždy na Vaší straně?

Rozumíme Vašim problémům a umíme je řešit.