Příprava a úprava pracovněprávních smluv a dohod včetně konkurenčních doložek a dohod o mlčenlivosti, příprava interních směrnic a posuzování motivačních systémů, poradenství při restrukturalizacích a hromadném propouštění zaměstnanců, odměňování statutárních orgánů, právní a daňové poradenství v otázkách přeshraničního zaměstnávání a vysílání zaměstnanců.

Hledáte partnera, který je vždy na Vaší straně?

Rozumíme Vašim problémům a umíme je řešit.