Komplexní poradenství v rámci národních a mezinárodních obchodních transakcích včetně přípravy veškeré nezbytné smluvní dokumentace (v případě potřeby také vícejazyčně). Určování rozhodného práva smluvních a mimosmluvních závazkových vztahů, určování soudní příslušnosti v zahraničí, ochrana mezinárodních investic.

Hledáte partnera, který je vždy na Vaší straně?

Rozumíme Vašim problémům a umíme je řešit.