Připravovaná novela insolvenčního zákona je další z řady podstatných novel, které v insolvenčním řízení vychylují poměr sil v dlužnicko-věřitelských vztazích ve prospěch dlužníků. Mezi nejpodstatnější změny, které text novely nabízí, je zkrácení doby nutné pro...

pokračovat ve čtení