Insolvenční právo

Zastupování věřitelů a úpadců (jak právnických, tak také fyzických osob) v průběhu celého insolvenčního řízení. Komplexní poradenství a organizace prodeje majetkových hodnot sloužících k zajištění pohledávky. Příprava reorganizačních plánů. Spolupráce s insolvenčními správci při řešení úpadku konkurzem, reorganizací nebo oddlužením.

Hledáte partnera, který je vždy na Vaší straně?

Rozumíme Vašim problémům a umíme je řešit.