Smluvní úprava autorských práv zaměstnanců, dodavatelů i odběratelů, příprava smluv mezi spoluautory, licenční a podlicenční smlouvy, zaměstnanecká a kolektivní díla, posuzování autorských práv za účelem použití a zveřejnění cizích děl, zákonné možnosti změny díla, zákonné licence, vyjednávání s kolektivními správci autorských práv.

Náš tým

Advokáti specializovaní na autorské právo

Hledáte partnera, který je vždy na Vaší straně?

Rozumíme Vašim problémům a umíme je řešit.