Naše specializace

Naši kolegové disponují rozsáhlými znalostmi ve všech zásadních oblastech českého a evropského práva. Bohaté zkušenosti našich kolegů jsou dány nejen mnohaletým výkonem advokacie (nepřetržitě od roku 1976), a to jak na národní, tak také mezinárodní úrovni, nýbrž také řady dalších právních profesí. Mezi členy našeho týmu se řadí například rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a rozhodce Mezinárodního rozhodčího soudu při Mezinárodní obchodní komoře v Paříži (ICC), správce konkurzní podstaty nebo soudní tlumočník a překladatel z jazyka německého. Zmínit lze též naši významnou španělskou sekci zahrnující jak španělského právníka hovořícího též česky, tak také českého právníka hovořícího též španělsky, a naše účetní oddělení o jehož služby je možné doplnit komplexní právní poradenství naší advokátní kanceláře.

Naše kancelář je tak schopna nabídnout kvalifikované služby ve všech oblastech soukromého a veřejného práva. Následující oblasti lze nicméně vyzdvihnout, neboť zde nasbírali naši kolegové nejvýznamnější zkušenosti.

Hledáte partnera, který vždy stojí na Vaší straně?

Rozumíme Vašim problémům a umíme je řešit.