Novinky z práva i naší kanceláře

Aktuálně

Sledujeme aktuální dění

Novela zákona o obchodních společnostech a družstvech

Novela zákona o obchodních společnostech a družstvech detailně vymezuje bezúhonnost členů volených orgánů. Zavádí také evidenci vyloučených osob, ve které budou evidovány osoby, u nichž se vyskytuje některá překážka výkonu funkce člena voleného orgánu.

Možnosti odečtení nákladů za manažerské služby

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku 9 Afs 42/2023-43 potvrdil dosavadní přístup ohledně možnosti odečtení nákladů za manažerské služby v rámci spřízněných společností od základu daně z příjmů právnických osob. Je nicméně potřeba prokázat skutečné přijetí služeb a důvodnost jejich ceny.

K možnosti odstoupit od smlouvy o zájezdu s vrácením peněz

Blíží se období letních dovolených a s tím i možnost využití specifických služeb pořadatelů zájezdů. Víte ale, co dělat v případě, kdy jste uzavřeli smlouvu o zájezdu, ale na zájezd nechcete, protože v místě zájezdu vypukla epidemie nebo tam přestalo být bezpečno? Na to, co udělat, abyste získali své peníze zpět, se zaměříme v tomto článku.

pokračovat ve čtení