Novela autorského zákona

Byla schválena novela autorského zákona, která zavádí právo vydavatelů periodického tisku na podíl na zisku služeb informační společnosti (vyhledávače nebo sociální sítě), získaného prostřednictvím využívání obsahu vytvářeného vydavateli.

Využívání digitálních nástrojů

Dne 7.12.2022 prezident podepsal zákon, kterým se mění některé zákony související s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků.

Informace o pohybu konkrétního motorového vozidla

Nejvyšší správní soud potvrdil, že správce daně si může pro daňové účely vyžádat od Policie ČR informace o pohybu konkrétního motorového vozidla, které jsou zpracovávány v rámci Automatické kontroly vozidel.

Návrh novely zákona o místních poplatcích

Dne 7. 9. 2022 vláda schválila návrh novely zákona o místních poplatcích. Správce poplatku bude moci jednodušeji vyměřovat poplatek bez vydání rozhodnutí.

novela zákona o mezinárodní spolupráci

Od 1.1.2023 nabude účinnosti novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Cílem novely je zavedení reportovací povinnosti provozovatelů digitálních platforem ohledně příjmů vybraných prodejců.

P. O. Box není pobočkou

P. O. Box sloužící pouze k přijímání korespondence od zákazníků není pobočkou ve smyslu čl. 7 odst. 5 nařízení Brusel I bis.

Zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek

Ode dne 15.09.2022 vstupuje v účinnost zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek, který zapracovává příslušné předpisy EU a upravuje podmínky poskytování služeb platforem pro sdílení videonahrávek.

Novela zákona o svobodném přístupu k informacím

Dne 01.09.2022 nabyla účinnosti novela zákona o svobodném přístupu k informacím, která upravuje mimo jiné rozšíření informační povinnosti o veřejné podniky a právo na informace o výši příjmu některých osob.

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů nabude účinnosti dne 01.10.2022. Novela formálně mění vymezení skutečných majitelů a rozšiřuje působnost zákona na další subjekty. Obchodní korporace jsou povinny zajistit soulad do 01.04.2023.

Soud rozhodl o úpadku Sberbank CZ, a.s.

Dne 26.08.2022 rozhodl Městský soud v Praze o úpadku společnosti Sberbank CZ, a.s. v likvidaci. Na majetek dlužnice prohlásil soud konkurz.