P. O. Box není pobočkou

P. O. Box sloužící pouze k přijímání korespondence od zákazníků není pobočkou ve smyslu čl. 7 odst. 5 nařízení Brusel I bis.

Zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek

Ode dne 15.09.2022 vstupuje v účinnost zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek, který zapracovává příslušné předpisy EU a upravuje podmínky poskytování služeb platforem pro sdílení videonahrávek.

Novela zákona o svobodném přístupu k informacím

Dne 01.09.2022 nabyla účinnosti novela zákona o svobodném přístupu k informacím, která upravuje mimo jiné rozšíření informační povinnosti o veřejné podniky a právo na informace o výši příjmu některých osob.

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů nabude účinnosti dne 01.10.2022. Novela formálně mění vymezení skutečných majitelů a rozšiřuje působnost zákona na další subjekty. Obchodní korporace jsou povinny zajistit soulad do 01.04.2023.

Soud rozhodl o úpadku Sberbank CZ, a.s.

Dne 26.08.2022 rozhodl Městský soud v Praze o úpadku společnosti Sberbank CZ, a.s. v likvidaci. Na majetek dlužnice prohlásil soud konkurz.

Schválení novely zákona o evidenci skutečných majitelů.

Senát schválil novelu zákona o evidenci skutečných majitelů, která ruší označení „koncový příjemce nebo osoba s koncovým vlivem“ a zavádí definici osoby, která „v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu“.