ustanovení občanského zákoníku

Ústavní soud zrušil s platností od 01.07.2025 ustanovení občanského zákoníku, dle kterého je k úřední změně pohlaví nutný chirurgický zákrok, jímž jsou znemožněny reprodukční funkce a přeměněny pohlavní orgány.

Novela zákona

Vláda schválila novelu zákona, podle které by na ošetřovné mohli mít nárok rovněž OSVČ a osoby pracující na DPP či DPČ, které si hradí nemocenské pojištění.

Hromadné žaloby

Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona, díky kterému by spotřebitelé a drobní podnikatelé mohli podávat hromadné žaloby. Bylo by tak možné vymáhat společně větší množství nároků, soud by pak vydal pouze jeden rozsudek.

Novela trestního zákoníku

Poslanecká sněmovna schválila novelu trestního zákoníku. U trestného činu znásilnění se bude nově bude objevovat prvek nesouhlasu namísto prvku násilí, pohrůžky násilím či jinou těžkou újmou. Zákon bude nově definovat bezbrannost, přibude také nový trestný čin – sexuální útok.

využívání plné moci v digitální podobě

Vláda schválila návrh zákona, dle kterého by mělo být možné využívat plné moci i v digitální podobě. Digitální plné moci by měl spravovat nový Registr zastupování.

nárok na výživné v případě studijních neúspěchů

Dle Ústavního soudu musí soud při určení, zda má student nárok na výživné i v případě studijních neúspěchů, přihlédnout také k tomu, z jakých důvodů je studium neúspěšné (např. zdravotní důvody). Nelze tedy hodnotit pouze úspěch či neúspěch studia samotného, je třeba hodnotit rovněž průběžnou kvalitu, snahu a potenciál přípravy.

Podlimitní dluhopisy

Z kraje tohoto roku vstoupil v platnost zákon č. 462/2023. Týká se podmínek pro emitenty tzv. „podlimitních“ dluhopisů v objemu do 1 milionu €. Zákon má za cíl posílit důvěru investorů tím, že rozšiřuje informační povinnosti emitentů.

stanovení výživného

Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. IV. ÚS 2173/23 konstatoval, že je důležité, aby soudy při stanovení výživného braly v úvahu možnosti odpovídající reálné situaci v čase a místě. Pokud povinný rodič tvrdí důvody, kvůli kterým nemůže dosahovat vyšších příjmů, musí se soud tímto tvrzením zabývat a provést dokazování.

cestující v letecké dopravě nárok na náhradu

Dle SDEU nemá cestující v letecké dopravě nárok na náhradu ve výši 250 € je-li oznámeno, že let by měl mít zpoždění nejméně tři hodiny oproti původně plánovanému času příletu, pokud se nepřihlásil k přepravě nebo pokud si sám zarezervoval náhradní let, který mu umožnil dosáhnout cílového místa se zpožděním méně než tři hodiny.

Novela energetického zákona

Dne 01.01.2024 nabyla účinnosti novela energetického zákona. Tato novela zavádí, mimo jiné, společenství pro obnovitelné zdroje jako nové účastníky trhu. Podstatou těchto společenství by měl být přístup ke komunitní energetice ve formě samovýroby elektřiny mezi členy.

Prokazování totožnosti a skutečností uvedených v průkazu totožnosti

Prokazování totožnosti a skutečností uvedených v průkazu totožnosti je již v omezené míře možné též tzv. digitálním stejnopisem průkazu. Novinku zavádí změna zákona o právu na digitální služby. Rozsah orgánů a osob, vůči kterým se lze takto prokazovat, se bude postupně rozšiřovat v průběhu letošního roku.