Novela občanského zákoníku

Novela občanského zákoníku určuje, která ujednání jsou za určitých podmínek výslovně přípustná, např. ujednání odkládající určení ceny až na dobu plnění.

Zakázaná smluvní ujednání

Novela občanského zákoníku doplňuje výčet zakázaných smluvních ujednání, např. o ujednání ukládající spotřebiteli pro případ porušení povinnosti nepřiměřenou sankci.

Novela autorského zákona

Novela autorského zákona zjednodušuje přístup k jinak autorsky chráněnému obsahu, a to prostřednictvím nových typů zákonných licencí, např. licence pro digitální výuku či licence pro užití díla nedostupného na trhu.

Novela spotřebitelského práva

Novela spotřebitelského práva zavedla vyšší ochranu spotřebitele. Došlo mimo jiné k prodloužení doby, po kterou má spotřebitel lepší postavení při reklamaci zboží, a to ze 6 měsíců na 12 měsíců.

Příspěvek na bydlení

Na příspěvek na bydlení dosáhne nyní více osob díky novele zákona o státní sociální podpoře. Ta také zvýšila přídavek na dítě.

Sleva z vyměřovacího základu

Zaměstnavatelé mohou nově v jednotlivých případech uplatnit 5 % slevu z vyměřovacího základu na pojistné na sociální zabezpečení. Uvedené platí např. pro zaměstnance starší 55 let nebo zaměstnance pečující o dítě mladší 10 let.

Povinná datová schránka

Všechny podnikající fyzické osoby a všechny právnické osoby mají od ledna 2023 nově povinnost mít zřízenou datovou schránku.

Schválení sankčního zákona

V průběhu prosince došlo ke schválení návrhu tzv. sankčního zákona. Tento zákon se dotkne zahraničních společností a cizinců, jenž se dopustí závažných protiprávních jednání.

Novela autorského zákona

Byla schválena novela autorského zákona, která zavádí právo vydavatelů periodického tisku na podíl na zisku služeb informační společnosti (vyhledávače nebo sociální sítě), získaného prostřednictvím využívání obsahu vytvářeného vydavateli.

Využívání digitálních nástrojů

Dne 7.12.2022 prezident podepsal zákon, kterým se mění některé zákony související s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků.

Informace o pohybu konkrétního motorového vozidla

Nejvyšší správní soud potvrdil, že správce daně si může pro daňové účely vyžádat od Policie ČR informace o pohybu konkrétního motorového vozidla, které jsou zpracovávány v rámci Automatické kontroly vozidel.