Boj s větrnými katastry, aneb úspěch v řízení proti katastrálnímu úřadu

16. srpna 2022 | Právo nemovitostí

Krajský soud v Praze v našem nedávném sporu s katastrálním úřadem vyjádřil názor, že v případě, že zákon ukládající povinnost uhradit správní poplatek připouští více výkladů, musí se vždy použít ten pro účastníky příznivější, proto za návrh v rámci vztahů mezi spoluvlastníky přísluší pouze jeden poplatek.

V praxi za námi bohužel klienti často chodí se zcela zjevně nesprávnými rozhodnutími katastrálních úřadů. Bohužel se klientům často nevyplatí proti takovému postupu brojit, což zcela oprávněně vede u klientů ke značné frustraci. Je nám proto potěšením se s Vámi podělit o nedávný úspěch naší kanceláře v rámci sporu s katastrálním úřadem.

Šlo o případ, kdy se bratři spoluvlastnící chatu rozhodli, že chtějí své podíly převést na dceru jednoho z nich. Jelikož bratři bydlí poměrně daleko od sebe, rozhodli se podepsat každý samostatnou darovací smlouvu a následně podat společný návrh na katastr. Katastrální úřad nejprve zápis zcela odmítl s tím, že mají návrh vzít zpět a podat dva samostatné návrhy, což by znamenalo úhradu tří poplatků v celkové výši 6.000,- Kč. V tuto chvíli se na nás obrátila dcera jednoho z bratrů s žádostí o pomoc.

Po e-mailové a telefonické komunikaci mezi naší kanceláří a katastrálním pracovníkem tento pracovník změnil názor a rozdělil řízení do dvou samostatných řízení. S tímto výsledkem jsme však nebyli spokojeni, a proto jsme připravili řešení, ve kterém klientka dosáhla jak zápisu předmětných podílů bez zdržení, tak stavu, kdy nakonec uhradila pouze jeden poplatek 2.000,- Kč.

Soud v předmětné věci dospěl k závěru, že sice katastrální úřad správně řízení rozdělil do dvou řízení, ale měl požadovat pouze jeden poplatek. Akcentoval však, že musí jít o řízení, kde je okruh účastníků i předmět řízení identický (v našem případě jedna identická nemovitost, stejní spoluvlastníci a obdarovávaná dcera). Doufáme, že naše aktivita na tomto poli povede k dlouhodobému zlepšení činnosti katastrálních úřadů, které bohužel často nefungují uspokojivě. Pokud byste měli k předmětné věci jakékoliv dotazy, či měli obdobný problém, jsme Vám rádi k dispozici.

Zdroje:

Rozhodnutí Krajského soudu v Praze ze dne 28.02.2022, sp. zn. 51 Af 59/2020

Autor článku

Mgr. Kryštof Kulan

Přečtěte si také: