Opakovaně se na nás obrací klienti s dotazem, zda mají nad rámec výživného, které platí k rukám pečujícího rodiče, hradit také tzv. mimořádné výdaje na děti. Na začátku školního roku se to týkalo zejména školních potřeb či zájmových kroužků. Můžeme sem však zařadit jakékoliv oprávněné výdaje na vyživované děti, které nejsou běžné, a v rámci roku se neopakují. Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem je zakotvena v občanském zákoníku. Probíhá-li mezi rodiči po rozvodu či rozchodu tzv. společná péče o dítě, výživné se nestanoví, neboť se vychází z toho, že jsou rodiče schopni se na nákladech na...

pokračovat ve čtení