Co dělat v případě, kdy jeden ze spoluvlastníků brání druhému v užívání společné věci, anebo v případě, kdy fakticky existující poměry neumožňují spoluvlastníku realizaci práva užívat společnou věc v rozsahu určeném jeho podílem? Po kom lze v takovém případě žádat finanční náhradu?

pokračovat ve čtení