Krajský soud v Praze v našem nedávném sporu s katastrálním úřadem vyjádřil názor, že v případě, že zákon ukládající povinnost uhradit správní poplatek připouští více výkladů, musí se vždy použít ten pro účastníky příznivější, proto za návrh v rámci vztahů mezi spoluvlastníky přísluší pouze jeden poplatek.

pokračovat ve čtení