Od 1.10.2021 byl zásadním způsobem rozšířen okruh případů, u kterých připadá v úvahu uzavření dohody o vině a trestu.

pokračovat ve čtení