Přednost skutečné vůle před jejím formálním projevem

Ústavní soud definitivně rozhodl o vztahu mezi skutečnou vůlí stran a jejím formálním projevem. Ve svém nálezu postavil na jisto, že skutečná vůle stran má při výkladu právního jednání přednost. Právě vůle účastníků totiž hraje při vytváření smlouvy a její interpretaci zásadní roli a text smlouvy je prvotním přiblížením se k významu smlouvy, který si chtěli její účastníci svým jednáním stanovit. Vázat výklad smlouvy pouze na její textové znění bez zkoumání vůle účastníků této smlouvy představuje navíc přepjatý formalismus, který vede k protiústavnímu zásahu do základních práv jednotlivce....

pokračovat ve čtení

Zrušení dlouhodobého nájemního vztahu

Může pronajímatel zrušit dlouhodobou nájemní smlouvu uzavřenou do konce života nájemce nebo na dobu delší deseti let, která jej omezuje v jeho představách o využití jím vlastněné nemovitosti, i když nájemce neporušuje podmínky nájemní smlouvy? Nejvyšší soud dal najevo, že taková možnost existuje.

pokračovat ve čtení

K možnosti odstoupit od smlouvy o zájezdu s vrácením peněz

Blíží se období letních dovolených a s tím i možnost využití specifických služeb pořadatelů zájezdů. Víte ale, co dělat v případě, kdy jste uzavřeli smlouvu o zájezdu, ale na zájezd nechcete, protože v místě zájezdu vypukla epidemie nebo tam přestalo být bezpečno? Na to, co udělat, abyste získali své peníze zpět, se zaměříme v tomto článku.

pokračovat ve čtení