Rubrika: Právo obchodních společností

Konsolidační balíček a daně z příjmů

Jednou z podstatných otázek tzv. „konsolidačního balíčku“ jsou daně z příjmů. Pokud tento balíček změn projde v navrhovaném znění, dotkne se v podstatě každého z nás, a hlavně našich klientů. V článku níže se zaměříme na některé častěji přehlížené změny, které novela pravděpodobně přinese. Většina z nás se již setkala s pojmem „konsolidační balíček“, který se nyní nachází ve třetím čtení. Toto datum pak pravděpodobně rozhodne o jeho vlivu, na každého z nás. Nebude záležet, zda jste fyzická podnikající osoba, podnikáte prostřednictvím právnické osoby, nebo jste zaměstnanec obchodní...

pokračovat ve čtení

Nové pojetí bezúhonnosti členů voleného orgánu

Novela zákona o obchodních korporacích účinná od 01.07.2023 zavedla v souladu s unijní směrnicí o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností několik významných změn. Jejich hlavním cílem je zjednodušení založení obchodní korporace, vymezení překážek pro výkon funkce členů volených orgánů a zavedení evidence, jejímž obsahem jsou informace o osobách, které pro překážku výkonu funkce člena voleného orgánu tuto funkci zastávat nemohou. Novela zákona o obchodních korporacích implementuje požadavky unijního práva a zavádí celou řadu významných změn. Nejdůležitější...

pokračovat ve čtení

Daňové a účetní aspekty doplatků dle zákona o přeměnách

V praxi se setkáváme v rámci přípravy přeměn podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách (dále jen „zákon o přeměnách“) s doplatky vyplácenými akcionářům či společníkům podle zákona přeměnách, a to zejména v situacích nepřiměřeného výměnného podílu nebo z důvodu snížení tržní hodnoty podílu či akcií a s tím souvisejícím nárokem na doplatek. Jaké jsou však daňové dopady takové situace? Na to si odpovíme v následujícím článku.

pokračovat ve čtení