Konsolidační balíček a daně z příjmů

Jednou z podstatných otázek tzv. „konsolidačního balíčku“ jsou daně z příjmů. Pokud tento balíček změn projde v navrhovaném znění, dotkne se v podstatě každého z nás, a hlavně našich klientů. V článku níže se zaměříme na některé častěji přehlížené změny, které novela pravděpodobně přinese. Většina z nás se již setkala s pojmem „konsolidační balíček“, který se nyní nachází ve třetím čtení. Toto datum pak pravděpodobně rozhodne o jeho vlivu, na každého z nás. Nebude záležet, zda jste fyzická podnikající osoba, podnikáte prostřednictvím právnické osoby, nebo jste zaměstnanec obchodní...

pokračovat ve čtení

Zaměstnavatelé to mají opět trochu těžší

Dne 01.10.2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela zákoníku práce upravující především podmínky pro zaměstnance pracující na DPP a DPČ. Novela se věnuje také otázce práce z domova a zavádí další povinnosti zaměstnavatelů v souvislosti s žádostmi zaměstnanců – rodičů malých dětí, těhotných žen a pečujících osob. Nejrozsáhlejší a pro zaměstnavatele nejvíce problematické budou změny týkající se DPP a DPČ, které se se svými novými podmínkami přibližují hlavnímu pracovnímu poměru. „Dohodáři“ získali nově nárok na dovolenou podobně, jako mají zaměstnanci zaměstnaní na hlavní pracovní poměr. Na dohody...

pokračovat ve čtení

Sleva na odvodech sociálního pojištění za zaměstnance v roce 2023

Mnohé z plánovaných změn pracovního práva pro rok 2023 jsou na začátku legislativního procesu a jejich konečnou podobu tak nelze předjímat. Jinak je tomu v případě novely zákona „o sociálním zabezpečení“ účinné od letošního února, která umožňuje zaměstnavatelům uplatnit novou slevu na odvodu sociálního pojištění za své zaměstnance.

pokračovat ve čtení