Připravovaná novela insolvenčního zákona je další z řady podstatných novel, které v insolvenčním řízení vychylují poměr sil v dlužnicko-věřitelských vztazích ve prospěch dlužníků. Mezi nejpodstatnější změny, které text novely nabízí, je zkrácení doby nutné pro „splnění oddlužení“ z 5 na 3 roky. Tato změna se dotkne jak fyzických osob, podnikatelů, tak také nepodnikatelů. Další významnou změnou je zkrácení doby, jejíž uplynutí je nutné pro vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků. Ze stávajících 5 let, se tato doba zkracuje na pouhé 3 roky. Novela transponuje Směrnici Evropského parlamentu a...

pokračovat ve čtení