Zaměstnavatelé to mají opět trochu těžší

2. října 2023 | Pracovní právo

Dne 01.10.2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela zákoníku práce upravující především podmínky pro zaměstnance pracující na DPP a DPČ. Novela se věnuje také otázce práce z domova a zavádí další povinnosti zaměstnavatelů v souvislosti s žádostmi zaměstnanců – rodičů malých dětí, těhotných žen a pečujících osob.

Nejrozsáhlejší a pro zaměstnavatele nejvíce problematické budou změny týkající se DPP a DPČ, které se se svými novými podmínkami přibližují hlavnímu pracovnímu poměru. „Dohodáři“ získali nově nárok na dovolenou podobně, jako mají zaměstnanci zaměstnaní na hlavní pracovní poměr. Na dohody se nově užijí také ustanovení překážek v práci na straně zaměstnance. Zaměstnanci na dohodu budou moci v pracovní době navštívit lékaře nebo si vzít volno na svatbu či stěhování, avšak bez nároku na náhradu mzdy. Novinkou je také povinnost poskytovat „dohodářům“ příplatky za práci v noci, o víkendu či ve svátek a povinnost zaměstnavatele rozvrhovat zaměstnancům pracujícím na dohodu pracovní dobu alespoň 3 dny dopředu, nedohodnou-li se jinak. Za určitých podmínek pak zaměstnanec pracující na dohodu může zaměstnavatele požádat o přechod na hlavní pracovní poměr. Odmítnutí musí zaměstnavatel písemně odůvodnit.

Pro rodiče dětí do 9 let, těhotné ženy a pečující osoby novela zavádí možnost požádat zaměstnavatele o výkon práce na dálku, přičemž zamítavé stanovisko musí zaměstnavatel písemně odůvodnit. Stejná povinnost je zavedena také u žádosti těchto zaměstnanců o zkrácenou pracovní dobu.

Novela definuje alespoň základní rámec práce vykonávané na dálku. Tu bude možné vykonávat pouze na základě písemné dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, přičemž tuto dohodu lze jednostranně vypovědět s 15denní výpovědní dobou. Lze ale sjednat také jinou délku výpovědní doby, případně jednostrannou nevypověditelnost dohody. Novela v neposlední řadě upravuje náhradu nákladů zaměstnanci při výkonu práce na dálku.

Zdroje:

- https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=9&CT=423&CT1=0 § 74, § 77, § 138, § 190a, § 241, § 241a, § 317,

Přečtěte si také: