Konsolidační balíček a daně z příjmů

2. října 2023 | Obchodní právo, Pracovní právo, Právo obchodních společností

Jednou z podstatných otázek tzv. „konsolidačního balíčku“ jsou daně z příjmů. Pokud tento balíček změn projde v navrhovaném znění, dotkne se v podstatě každého z nás, a hlavně našich klientů. V článku níže se zaměříme na některé častěji přehlížené změny, které novela pravděpodobně přinese.

Většina z nás se již setkala s pojmem „konsolidační balíček“, který se nyní nachází ve třetím čtení. Toto datum pak pravděpodobně rozhodne o jeho vlivu, na každého z nás. Nebude záležet, zda jste fyzická podnikající osoba, podnikáte prostřednictvím právnické osoby, nebo jste zaměstnanec obchodní společnosti, protože u každého dojde k menším, či větším změnám.

Pojďme si shrnout nejznámější body obsažené v předmětné novele:

 • zvýšení sazby z daně z příjmů právnických osob z 19 na 21 procent;
 • omezení slevy na manžela/manželku, kdy nově půjde uplatnit pouze k dítěti do 3 let věku;
 • zrušení školkovného;
 • zrušení slevy na dani pro studenty
 • omezení uznatelnosti nákladů za firemní osobní vozidlo 2.000.000,- Kč; a
 • zavedení vyšší progrese pro tzv. „milionářskou daň“ ve výši 8 procent (jejíž výsledkem reálné zdanění 23 %), snížením hranice ze 48násobku průměrné měsíční mzdy na 36násobek.

Konsolidační balíček však přináší také následující často přehlížené změny:

 • zrušení osvobození plnění z vyživovací povinnosti;
 • zrušení osvobození příspěvku na stavební spoření;
 • nové pravidlo u úplatného převodu cenného papíru nebo podílu v obchodní korporaci, podle kterého i za splnění časového testu bude osvobození pouze do přesně určené částky;
 • další změnu u úplatného převodu cenného papíru nebo podílu v obchodní korporaci bude nově za zisk považován i kurzový zisk při směně do cizí měny, na druhou stranu bude případná kursová ztráta uznatelná jako výdaj; a
 • novou definici nízkoemisních a bezemisních vozidel, u kterých zákon počítá se zvláštním „zrychleným“ režimem odepisování.

S ohledem na rozsah předmětného balíčku je velmi pravděpodobné, že se tato změna přímo, či nepřímo dotkne také Vás. Naším motem je: „Šetříme peníze klientů i na nečekaných místech“. Proto také v této novele spatřujeme příležitost. Pokud máte zájem o konzultaci ohledně možných dopadů novely právě na Vaše podnikání, jsme Vám již nyní rádi k dispozici. Obracet se můžete na kteréhokoliv z partnerů kanceláře, případně přímo na Kryštofa Kulana, pro něhož jsou daně koníčkem.

Zdroje:

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&T=488

Autor článku

Mgr. Kryštof Kulan

Přečtěte si také: