Zákon o ochraně oznamovatelů

30. června 2023

1.8.2023 vejde v účinnost zákon o ochraně oznamovatelů, který má zajistit ochranu osob oznamujících protiprávní jednání při výkonu práce či obdobné činnosti. Zákon také zavádí povinnost některých zaměstnavatelů zavést vnitřní oznamovací systém.