Zákon o ochraně oznamovatelů

4. srpna 2023

Dne 1. 8. 2023 nabyl účinnosti zákon o ochraně oznamovatelů. Tento zákon má za cíl umožnit pracovníkům bezpečně podat oznámení v rámci povinně zřizovaných mechanismů a zajistit jim ochranu před případným odvetným opatřením.