Zakázaná smluvní ujednání

23. února 2023

Novela občanského zákoníku doplňuje výčet zakázaných smluvních ujednání, např. o ujednání ukládající spotřebiteli pro případ porušení povinnosti nepřiměřenou sankci.