stanovení výživného

1. března 2024

Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. IV. ÚS 2173/23 konstatoval, že je důležité, aby soudy při stanovení výživného braly v úvahu možnosti odpovídající reálné situaci v čase a místě. Pokud povinný rodič tvrdí důvody, kvůli kterým nemůže dosahovat vyšších příjmů, musí se soud tímto tvrzením zabývat a provést dokazování.