Smlouvy uzavírané prostřednictvím telefonu

27. ledna 2023

U smluv uzavíraných prostřednictvím telefonu je spotřebitel nově vázán nabídkou až poté, co s ní projeví souhlas elektronicky nebo podpisem na listině.