Sleva z vyměřovacího základu

18. ledna 2023

Zaměstnavatelé mohou nově v jednotlivých případech uplatnit 5 % slevu z vyměřovacího základu na pojistné na sociální zabezpečení. Uvedené platí např. pro zaměstnance starší 55 let nebo zaměstnance pečující o dítě mladší 10 let.