Schválení novely zákona o evidenci skutečných majitelů.

12. srpna 2022

Senát schválil novelu zákona o evidenci skutečných majitelů, která ruší označení „koncový příjemce nebo osoba s koncovým vlivem“ a zavádí definici osoby, která „v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu“.