Prokazování totožnosti a skutečností uvedených v průkazu totožnosti

7. února 2024

Prokazování totožnosti a skutečností uvedených v průkazu totožnosti je již v omezené míře možné též tzv. digitálním stejnopisem průkazu. Novinku zavádí změna zákona o právu na digitální služby. Rozsah orgánů a osob, vůči kterým se lze takto prokazovat, se bude postupně rozšiřovat v průběhu letošního roku.