Procesní pravidla Tribunálu Evropské unie

30. března 2023

Od 1.4.2023 vstupují v platnost důležité změny procesních pravidel Tribunálu Evropské unie. Jedná se mimo jiné o zavedení institutu společného jednání, možnost využití videokonference či upřesnění podmínek pro užití kvalifikovaných elektronických podpisů.