podmínky ochrany zdraví při práci

17. října 2023

Novela nařízení stanovícího podmínky ochrany zdraví při práci přináší změny v oblasti hodnocení zátěže teplem, karcinogenů, mutagenů a látek toxických pro reprodukci, pracovních procesů s rizikem chemické karcinogenity či osvětlení pracovišť.