Nový Zákon o veřejných dražbách

28. září 2023

Prvního ledna 2024 nabude účinnosti nový Zákon o veřejných dražbách. Jeho cílem je především odstranění nesouladů s občanským zákoníkem, podrobnější úprava elektronických dražeb a nastavení sankcí za porušení zákonných povinností.