Novela zákona o zadávání veřejných zakázek

24. srpna 2023

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek odstraňuje některé nadbytečné povinnosti zadavatelů, např. detailní odůvodnění rozhodnutí o námitkách, kterým se vyhovuje, či informování jediného účastníka zadávacího řízení, že byl vybrán.