Novela zákona o obchodních společnostech a družstvech

13. září 2023

Novela zákona o obchodních společnostech a družstvech detailně vymezuje bezúhonnost členů volených orgánů. Zavádí také evidenci vyloučených osob, ve které budou evidovány osoby, u nichž se vyskytuje některá překážka výkonu funkce člena voleného orgánu.