Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

6. září 2022

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů nabude účinnosti dne 01.10.2022. Novela formálně mění vymezení skutečných majitelů a rozšiřuje působnost zákona na další subjekty. Obchodní korporace jsou povinny zajistit soulad do 01.04.2023.