Návrh novely zákona o léčivech

30. srpna 2023

Dne 29.08.2023 projednala Poslanecká sněmovna návrh novely zákona o léčivech. Cílem návrhu je zajištění dostupnosti léčivých přípravků v ČR. Pokud by byl návrh schválen, distributorům významných léčiv by vznikla povinnost držet měsíční zásobu takových výrobků.