nárok na výživné v případě studijních neúspěchů

11. března 2024

Dle Ústavního soudu musí soud při určení, zda má student nárok na výživné i v případě studijních neúspěchů, přihlédnout také k tomu, z jakých důvodů je studium neúspěšné (např. zdravotní důvody). Nelze tedy hodnotit pouze úspěch či neúspěch studia samotného, je třeba hodnotit rovněž průběžnou kvalitu, snahu a potenciál přípravy.