Možnosti odečtení nákladů za manažerské služby

6. září 2023

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku 9 Afs 42/2023-43 potvrdil dosavadní přístup ohledně možnosti odečtení nákladů za manažerské služby v rámci spřízněných společností od základu daně z příjmů právnických osob. Je nicméně potřeba prokázat skutečné přijetí služeb a důvodnost jejich ceny.