Zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek

Ode dne 15.09.2022 vstupuje v účinnost zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek, který zapracovává příslušné předpisy EU a upravuje podmínky poskytování služeb platforem pro sdílení videonahrávek.

Novela zákona o svobodném přístupu k informacím

Dne 01.09.2022 nabyla účinnosti novela zákona o svobodném přístupu k informacím, která upravuje mimo jiné rozšíření informační povinnosti o veřejné podniky a právo na informace o výši příjmu některých osob.

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů nabude účinnosti dne 01.10.2022. Novela formálně mění vymezení skutečných majitelů a rozšiřuje působnost zákona na další subjekty. Obchodní korporace jsou povinny zajistit soulad do 01.04.2023.

Newsletter
Přihlaste se k odběru novinek

Dostávejte ob měsíc aktuální informace z práva i naší kanceláře přímo do vašeho inboxu.