Pro bono

V souladu s našimi hodnotami se snažíme prostřednictvím naší právní profese pomáhat i těm, kteří pomoc potřebují nejvíce. V rámci našich pro bono služeb proto spolupracujeme s řadou neziskových organizací.

SANANIM z. ú.

SANANIM z. ú. je nestátní neziskovou organizací, která od svého založení v roce 1990 působí v oblasti drogových závislostí. Lidem ohroženým drogami poskytuje pomoc v síti programů a služeb, které tvoří komplexní systém prevence, péče, léčby a resocializace. Rovněž se aktivně účastní na vytváření protidrogové politiky na všech úrovních státní správy s důrazem na ochranu veřejného zdraví, prosazuje realistický a poučený postup, pokud jde o priority a vytýčené cíle, a zasazuje se o hodnocení efektivity poskytovaných služeb, změnu systému jejich financování a jejich dlouhodobé plánování.

yourchance o.p.s.

yourchance o.p.s. prosazuje změny ve vzdělávacím systému českého školství a v systému integrace dětí ze sociálně vyloučených skupin a zvládání začátku jejich samostatného života. yourchance o.p.s. se věnuje vzdělávání o principech podnikání na středních a vysokých školách, pomoci začínajícím podnikatelům, vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti pro děti ZŠ a SŠ, učitele i širokou veřejnost, realizaci projektů finanční a občanské gramotnosti v dětských domovech a konečně realizaci přímé pomoci mladým dospělým, kteří opouštějí dětské domovy.

Hilfsaktion Noma e.V.

Hilfsaktion Noma e.V. je německý dobročinný spolek, který od svého založení v roce 1994 pomohl již několika tisícům dětí, převážně z Nigeru a Guiney-Bissau, které onemocněly nebo jsou ohroženy nemocí noma. Činnost spolku zahrnuje osvětu a prevenci, organizuje a financuje očkování a pomoc při podvýživě. Spolek organizuje pomoc i přímo na místě v Nigeru a Guiney-Bissau, kde si v průběhu let vytvořil stabilní zázemí a je schopen zajistit ošetřování a operace. Za účelem získání dalších finančních prostředků pro tuto činnost založil spolek v České republice v roce 2013 Nadační fond NOMA.

Hledáte partnera, který je vždy na Vaší straně?

Rozumíme Vašim problémům a umíme je řešit.