Mgr. František Šaur

Advokát, Partner

Bio

František Šaur vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Poté působil jako právník na Ministerstvu obrany. Do naší advokátní kanceláře nastoupil František Šaur v roce 2011 jako advokátní koncipient a v roce 2014 se stal advokátem. František Šaur poskytuje právní služby ve všech hlavních oblastech práva s důrazem na občanské a obchodní právo, zastupování klientů v soudních a správních řízeních a na obhajobu ve věcech trestních.

Odbornost

Jazyky

čeština

Kontakt

MAURIC JANÁK ZEITHAML s.r.o. advokátní kancelář

Matoušova 515/12, 150 00 Praha 5