JUDr. Antonín Janák

Advokát, Managing Partner

Bio

Antonín Janák je v advokacii činný nepřetržitě od roku 1976, přičemž v roce 1980 obhájil titul doktora práv (JUDr.). V roce 1990 založil Antonín Janák vlastní advokátní kancelář. V roce 2019 se advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & spol. spojila s advokátní kanceláří Mauric & Partner do advokátní kanceláře MAURIC JANÁK ZEITHAML s.r.o. Antonín Janák se dlouhodobě věnuje celému spektru práva s bližším zaměřením na autorské právo, majetková práva a obchodní a občanské právo.

Odbornost

Jazyky

čeština, slovenština, angličtina, ruština

Kontakt

MAURIC JANÁK ZEITHAML s.r.o. advokátní kancelář

nám. T. G. Masaryka 142, 261 01 Příbram