MJZ legal - advokátní kancelář

Náš tým

Pomáháme klientům řešit problémy a přetvářet je v příležitosti.

MJZ legal - advokátní kancelář

Naši advokáti jsou experti v oblastech, kterým se věnují.

Konflikt mezi dvěma stranami vnímáme jako příležitost vyřešit určitý problém. K problémům přistupujeme s cílem minimalizace rizika vzniku sporů či jejich eskalace. Díky citlivému a vnímavému jednání s klienty jsme schopni určit správnou strategii, jak klientovi s daným problémem pomoci.

Naši kolegové disponují rozsáhlými znalostmi ve všech zásadních oblastech českého a evropského práva. Bohaté zkušenosti našich kolegů jsou dány nejen mnohaletým výkonem advokacie (nepřetržitě od roku 1976), a to jak na národní, tak také mezinárodní úrovni, nýbrž také vykonáváním řady dalších právních profesí. Mezi členy našeho týmu se řadí například rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a rozhodce Mezinárodního rozhodčího soudu při Mezinárodní obchodní komoře v Paříži (ICC), insolvenční správci, soudní tlumočníci, soudní znalci, daňový poradci, auditoři, účetní apod.

Náš tým

Advokáti připraveni Vám pomoct

Spolupráce

Naši partneři

Dlouhodobě spolupracujeme s řadou mezinárodních organizací a partnerských firem po celém světě. Díky partnerům a institucím, jimiž jsme součástí, zprostředkováváme našim klientům širokou škálu nadstandartních služeb a obchodních příležitostí. Chceme, aby naši partneři a klienti rostli na osobní a profesionální úrovni, proto rádi pomáháme vytvářením synergií mezi jejich aktivitami tam, kde je to možné.

EALG

Členství v Euro-American Lawyers Group (EALG) přináší našim klientům výhodu v přímém, rychlém a efektivním přístupu ke kvalitním právním službám po celém světě. EALG je mezinárodní sdružení nezávislých advokátních kanceláří, které bylo založeno v roce 1985. Toto sdružení dvaceti šesti advokátních kanceláří má zároveň ověřené kontakty na spolupracující advokáty po celém světě.

DTIHK / ČNOPK

Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) je největší bilaterální zahraniční hospodářskou komorou v České republice i na světě. Díky této organizaci dokáže naše kancelář zajistit i další služby pro rozvoj podnikání po celém světě. Pan JUDr. Klein, partner naší kanceláře, je dokonce jedním z původních zakládajících členů DTIHK. Na základě celosvětové síti 130 bilaterálních zahraničních hospodářských komor nabízí ČNOPK i mnoho praktických služeb při zahájení podnikání skoro kdekoliv ve světě.

Obchodní komora španělska v České republice z.s. (COCERC)

Naše kancelář je jednou z mála advokátních kanceláří v Čechách, která klientům nabízí právní služby i ve španělštině. Máme proto silné vazby ke španělsky mluvícím zemím, s nimiž široce spolupracujeme. Z tohoto důvodu aktivně podporujeme Španělskou obchodní komoru v Čechách (COCERC) a jsme jedním z jejích hlavních partnerů. Španělská obchodní komora má proto za cíl stát se mostem mezi Španělskem a Českou republikou na společenské, kulturní, obchodní a hospodářské úrovni.

AIPPI

Jakožto členové Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI) jsme neustále v obraze v oblasti průmyslového a duševního vlastnictví a jsme tak schopni zprostředkovat našim klientům prvotřídní služby. Tato právní oblast se díky internetu, globalizaci a jiným faktorům neustále rozvíjí a může proto být těžké se v ni orientovat. AIPPI je uskupení více jak 8000 členů z více jak 130 zemí světa díky kterému jsou všichni její členi průběžně informováni o posledním celosvětovém vývoji v této právní oblasti.

Pajares & Asociados Abogados

Španělská advokátní kancelář s více než 60letou historií a generální praxí a se sítí spolupracujících advokátních kanceláří v mnoha dalších státech světa, zejména v Latinské Americe. Kromě poskytování právních služeb je tato kancelář schopna zprostředkovat i obchodní kontakty ve všech zemích své působnosti.